Čierny Brod - Vízkelet

Počasie

Kalendár

AEC v1.0.4

Udalosti v obci

  • 28/02/2018Splatnosť odpadových nálepiek z roku 2017 - 2017-es szemétmatricák érvényessége
  • 09/03/2018Výlet na Donovaly
  • 30/04/2018Stavanie mája - Májusfaállítás
  • 13/05/2018Deň matiek - Anyák Napja
AEC v1.0.4