Čierny Brod - Vízkelet

Počasie

Kalendár

AEC v1.0.4

Udalosti v obci

  • 31/01/2018Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
  • 31/01/2018Žiadosti o oslobodenie od platenia poplatku za odpad
  • 28/02/2018Splatnosť odpadových nálepiek z roku 2017 - 2017-es szemétmatricák érvényessége
  • 30/04/2018Stavanie mája - Májusfaállítás
AEC v1.0.4