Čierny Brod - Vízkelet

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – Választások a regionális önkormányzati szervekbe 2017

Dátum zverejnenia: 18/08/2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

marcelakovac@ciernybrod.sk