Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Čierny Brod.

Nadpis

Zverejnené

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie-E-mailová adresa na doručenie oznámenia

9.11.2022

Prílohy

Popis

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 19 ods. 4

zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

pre referendum roku 2022

vymenúva

Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová

tel.: 031/78 48 191

e-mail: uhrovicova@ciernybrod.sk

sídlo: Obec Čierny Brod, 905 08  Čierny Brod č. 1

Určenie volebných okrskov a volebnej miestnosti pre referendum

9.11.2022

Prílohy

Popis

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 8 ods. 1

zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov

pre referendum 2022 vytvára v obci Čierny Brod

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom  1

pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to:

sobášnu sieň v budove obecného úradu,

adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.