Ugrás a tartalomra

Odčítanie stavu vodomerov-Vízóra állásának leolvasása

Közzétéve 15.4.2024.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od 15. apríla do 30. apríla sa bude konať odčítanie stavu vodomerov. Žiadajú občanov, aby pracovníkom spoločnosti umožnili prístup k vodomerom, alebo uviedli číslo domu a stav vodomeru na dobre viditeľné miesto, napr. bránu. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.

A nyugatszlovákia vízművek értesíti a lakosságot, hogy április 15-től április 30-ig fogják leolvasni a vízórák állását. Kérik a lakosokat, hogy tegyék lehetővé számukra a vízórához való hozzáférést, vagy pedig tegyék ki a házszámot és a vízóra állását jól látható helyre, pl. a kapura. Együttműködésüket előre is köszönik.