Ugrás a tartalomra

Odpočet elektromerov-Villanyórák leolvasása

Közzétéve 31.3.2023.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.


Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že od 2. apríla (nedeľa) budú odčítavať stavy elektromerov. Žiadajú občanov, aby pracovníkom spoločnosti umožnili prístup k elektromerom. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.


A nyugatszlovákiai elektromos művek értesíti a lakosságot, hogy községünkben április 2-tól (vasárnap) kezdik a villanyórák leolvasását. Kérik a lakosokat, hogy tegyék lehetővé számukra a villanyórákhoz való hozzáférést. Együttműködésüket előre is köszönik.