Potvrdenie o percentuálnom podiele vytriedených zložiek komunálnych odpadov za rok 2021

14.2.2022-én ciernybrod_obec kiadásában.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.