Čierny Brod - Vízkelet

684-001/2021 Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenie ústneho rokovania

Dátum zverejnenia: 22/12/2021