Čierny Brod - Vízkelet

Dohoda č. 3/§ 52/2016/NP PZVAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na AČ formou menších obecných služieb obci

Dátum zverejnenia: 02/03/2016

Prílohy