Čierny Brod - Vízkelet

Dohody o krátkodobom prenájme obradnej miestnosti cintorína a o zapožičaní katafalku

Dátum zverejnenia: 16/01/2019

 

 

Prílohy