Čierny Brod - Vízkelet

Faktúry 2012

515/2012 AQUAMONT spol. s.r.o. Dod. práca na stav.Náj. bytový dom ČB-SO 01 63819,89€
514/2012 KONICA MINOLTA Slovakia spol. s.r.o. Vyúčtovanie za používanie tlačiarne 1498,70€
513/2012 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Program školské ovocie ZŠ s VJM 12,80€
512/2012 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Program-školské ovocie 29,40€
511/2012 ZSE Energia a.s. Elektrika 193,87€
510/2012 ZSE Energia a.s. Elektrika 1152,18€
509/2012 SPP Plyn 1494,00€
508/2012 AVE Bratislava s.r.o. Triedenie komun. odpadu 2309,61€
507/2012 ÚPn s.r.o. Dobropis k FA 15/2012 za vypr. územ. plánu obce 3600,00€
506/2012 Štefan Bondor Montáž radiatorov, materiál a práca 1503,74€
505/2012 Slovak Telekom a.s. Telefónny poplatok 77,39€
504/2012 Slovak Telekom a.s. Telefónny poplatok 103,81€
503/2012 SPP Plyn 1494,00€
502/2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné a stočné 175,44€
501/2012 ÚPn s.r.o. Spracovanie územného plánu obce Čierny Brod 13200,00€
500/2012 AQUAMONT spol.s.r.o. Dod. a vyk. práce na stavbu Náj.bytový dom ČB 68933,98€
499/2012 Királyová Alžbeta Vianočné balíčky zamestnancom 1000,00€
498/2012 ZSE Energia a.s. Elektrina 9,10€
497/2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Vodné 143,90€
496/2012 DRACIK-DUVI spol.s.r.o. Učebné pomôcky pre MŠ 345,80€
495/2012 Slovak Telekom a.s. Telefónny poplatok 92,10€
494/2012 Slovak Telekom a.s. Telefónny poplatok 72,12€
493/2012 SPP Zemný plyn 1494,00€
492/2012 KEMA SK s.r.o. Konvektomat 4748,88€
491/2012 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Ovocie pre ZŠ 12,80€
490/2012 Ing.Renáta Zálešáková Znalecký posudok 111,93€
489/2012 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Ovocie pre MŠ 22,40€
488/2012 TOP OFFICE s.r.o. Vecné dary 86,18€
487/2012 PORADCA s.r.o. Balíček-aktuálne zmeny v soc.poistení 9,60€
486/2012 Gaudio s.r.o. Pamäťná medaila 150,00€
485/2012 GEO-ING s.r.o. Vyhotov. geom.plánu 303,00€
484/2012 JUDr. Peter Peružek,advokát Právne služby 144,00€
483/2012 Ing. Ján Vlček-TOPSET Aktualizácia programu WinCITY 12,60€
482/2012 DAISY – elektro spol.s.r.o. Práca s plošinou 168,00€
481/2012 DAISY-elektro spol. s.r.o. Elektroinštal.materiál 187,18€
480/2012 DAISY-elektro spol.s.r.o. Elektroinštal.materiál 186,95€
479/2012 DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o. Práca s plošinou 132,00€
478/2012 AVE Bratislva s.r.o. Tried. a odvoz komun. odpadu 2729,03€
477/2012 AVE Bratislava s.r.o. Triedený komun. odpad 2419,87€
476/2012 GL s.r.o. Nákup PHL 77,70€
475/2012 GL s.r.o. PHL 78,94€
474/2012 Verejnop. služby,príspev. organizácia Vývoz odpadu 139,67€
473/2012 RANET systems Bratislava s.r.o. Mesačný popl.za internet MŠ 15,06€
472/2012 RANET systems Bratislava s.r.o. Internet-MŠ 15,06€
471/2012 Verejnoprospešné služby,príspevková organizácia Vývoz odpadu 134,10€
470/2012 KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. Uloženie komu. odpadu 221,45€
469/2012 EKOPROGRES v.d. Domová šachta 119,00€
468/2012 TIMI-INTO s.r.o. Kancel.potreby 91,02€
467/2012 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Vývoz odpadu 239,71€
466/2012 Mesto Galanta Náklady na činnosť SÚ 457,20€
465/2012 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Prenájom zariadenia=tlačiareň 164,94€
464/2012 VF&Marketing s.r.o. Spracovanie žiadosti=zberný dvor 900,00€
463/2012 VF & Marketing s.r.o. Spracovanie žiadosti=projekt 600,00€
462/2012 VF Project Marketing&Marketing s.r.o. Spracovanie žiadosti=projekt 420,00€
461/2012 Kutak Rudolf Kontrola plyn. komínov 170,90€
460/2012 IURA EDITION spol.s.r.o. Predplatné-Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 64,66€
459/2012 Komunálna poisťovňa a.s. Poistné 133,97€
458/2012 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku 101,78€
457/2012 SOFT-GL s.r.o. Upgrade a servis programu pre ŠJ 39,32€
456/2012 AGIL spol. s.r.o. Plastové okná 4260,00€
455/2012 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Popl. za prenájom tlač. a výstupy 164,94€
454/2012 Ernest Kollárik Oprava plyn.ohrievača v ŠJ 147,72€
453/2012 AQUAMONT spol. s.r.o. Preprava stroja 199,92€
452/2012 JUDr. Peter Peružek Právne služby 144,0€
451/2012 KÓDEXPRESS s.r.o. Kompetencie a úlohy územnej správy 2012 372,63€
450/2012 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Kópia archívnych dok. v dig. podobe kostola 102,60€
449/2012 KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. Uloženie smesového komunálneho odpadu 159,31€
448/2012 KOMENSKY s.r.o. Virtuálna knižnica 39,89€
447/2012 AGIL,spol.s.r.o. Plastové okná 816,00€
446/2012 FriTom SLOVAKIA s.r.o. Predplatné-TERRA Hírújság 180,00€
445/2012 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Školské ovocie pre MŠ 12,80€
444/2012 DAISY-elektro spol.s.r.o. Elektroinštalačný materiál 247,20€
443/2012 Micropix s.r.o. Tlač Buletinu 454,08€
442/2012 PORADCA s.r.o. Predplatné-VS 2013 57,60€
441/2012 PORADCA s.r.o. Predplatné-Aktualizácií 2013 59,20€
440/2012 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Príručka-Praktický sprievodca 278,34€
439/2012 INPROST spol. s.r.o. Tlačivá 56,15€
438/2012 VAŠA Slovensko, s.r.o. Stravné lístky 2103,68€
437/2012 TIMI-INTO s.r.o. Vizitkový papier 9,96€
436/2012 Dokumenta, a.s. Licencia ADMIS 33,05€
435/2012 ASTAS s.r.o. Učebné pomôcky pre MŠ 346,50€
434/2012 Micropix s.r.o. Tlač obecných novín 510,00€
433/2012 Pannon Food Slovakia s.r.o. Reprezentačné – vianočný večierok 145,00€
432/2012 RANET systems Bratislava s.r.o. mes.popl.za internet MŠ 15,06 €
431/2012 AVE Bratislava s.r.o. Služby v odpadovom hospodárstve 3.150,- €
430/2012 JUDr.Peter Peružek právne služby 144,-€
429/2012 AGIL, spol. s r.o. plastové vchodové dvere MŠ 756,-€
428/2012 Združenie matrikárok a matrikárov SR Príručka matrikára 15,- €
427/2012 Ruman František vývoz a čistenie odpadovej vody TJ 43,42 €
426/2012 Peter Jurík – LISA prezentácia obce na webportáli 27,88 €
425/2012 ZSE Energia, a.s. záloha za EE 9,10€
424/2012 GL, s.r.o. nákup PHL 229,22 €
423/2012 Miloš Mičáni BOZP za I-III. Q/2012 405,- €
422/2012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Zbierka zákonov 50,- €
421/2012 Verlag Dashőfer Spravodajca vo verejnej správe 153,52 €
420/2012 TIRNA, vydavateľské družstvo Finančný spravodaj 39,90 €
419/2012 CARRIER COMPANY s.r.o. čistiace prostriedky pre MŠ 70,03 €
418/2012 ELMIKO – Mioš Kovačovič reproduktory – rozhlas 156,- €
417/2012 JUDr. Peter Peružek právne služby 144,- €
416/2012 Verlag Dashőfer predplatné aktualizácií k príručke Int. 114,14 €
416/2012 Hydromeliorácie, š.p. Územný plán 465,42 €
415/2012 KEMA SK, s.r.o. konvektomat do ŠJ 4748,88 €
414/2012 AQUAMONT spol. s r.o. stavebné práca na výstavbe 8 b.j. SO 01 37.186,- €
413/2012 AQUAMONT spol. s r.o. stavebné práce na výstavbe 8 b.j. SO 02 32.522,33€
412/2012 Gizela Takácsová – RAINBOW vyhotovenie pohľadníc 196,- €
411/2012 RNDr.Vladimír Pargáč inštalácia softwaru, arch.údajov 33,- €
410/2012 VAŠA Slovensko, s.r.o. nákup stravných lístkov 1663,66 €
409/2012 ILTOVE, s.r.o. strava pre dôchodcov 917,70 €
408/2012 Ing.Renáta Zálešáková znalecký posudok 204,31 €
407/2012 Technické služby Ernest Molnár vývoz odpadu 193,01 €
406/2012 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. prenájom tlačiarne,popl.za výstupy 164,94 €
405/20102 JUDr. Peter Peružek právne služby 144,-€
404/2012 K & Z Project, s.r.o. vytyčovací výkres 120,- €
403/2012 DAISY-ELEKTRO, spol.s r.o. elektoinštalačný materiál 97,52 €
402/2012 DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o. Práca s plošinou 96,- €
401/2012 ZSE Energia, a.s. záloha za EE 9,10€
400/2012 Slovak Telekom, a.s. telefónny poplatok 56,64
399/2012 ZSE Energia, a.s. záloha za EE 193,87 €
398/20102 SPP, a.s. záloha za plyn 1494,-€
397/2012 ZSE Energia, a.s. záloha za EE 1152,18 €
396/2012 NOMIland s.r.o. nábytok do MŠ 2864,76 €
395/2012 Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 89,59 €
394/2012 AVE Bratislava s.r.o. odvoz a triedenie odpadu 2442,60 €
393/2012 GEO-ING s.r.o. polohopisný a výškopisný plán 1440,- €
392/2012 Kováčová Valéria – KOVA školské potreby – ZŠ maď. 165,79 €
391/2012 Tibor Ferenc búracie práce – prevádzka 1198,80 €
390/2012 GL, s.r.o. nákup PHL 720,04 €
389/2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. prenájom tlačiarne+popl.za výstupy 164,94 €
388/2012 KEREKTÓ T.K.O. s r.o. uloženie smesového komunálneho odpadu 159,31 €
387/2012 Simex-Agro spol. s r.o. materiál-prevádzkáreň 148,79 €
386/2012 PETS s.r.o. materiál – prevádzkáreň 120,31 €
385/2012 KEREKTÓ T.K.O. s r.o. uloženie smesového komunálneho odpadu 104,75 €
384/2012 ASTAS s.r.o. učebné pomôcky pre MŠ 98,63
383/20102 KOváčová Valéria – KOVA spotr.materiál – MŠ 42,06 €
382/2012 TIRNA,vydavateľské družstvo Finančný spravodaj 39,90 €
381/2012 Igor Kováčik – PETIT nákup pošt.poukazov 34,00 €
380/2012 NOMIland s.r.o. Mikro Audio system pre MŠ 0,01 €
379/2012 ZVS, a.s. vodné 127,48 €
378/2012 ZVS, a.s. vodné 2,52 €
377/2012 Ramet systems Bratislava, s.r.o. mes.poplatok za internet MŠ 15,06 €
376/2012 PéK Arpád – PEKTRANS preprava osôb – výlet pre dôchodcov 308,40 €
375/2012 Vadaš, s.r.o. obed pre dôchodcov – výlet 382,50 €