Čierny Brod - Vízkelet

Faktúry 2013

213/2013 Došlé faktúry za rok 2013
212/2013 Štefan Kiss občerstvenie kupóny 119,00
211/2013 Štefan Kiss občerstvenie pre 100 osôb 267,40
210/2013 Mgr. Tímea Sárkányová lístky počas dní obce 2013 84,50
209/2013 AT MEDIA Slovakia s.r.o. prenájom javiska+ozvučenie 1600,00
208/2013 ZsVS a.s. vodné 330,10
207/2013 ZSE Energia a.s. dodanie elektr. 8,52
206/2013 Miloš Mičáni dodanie odborných prác bezpeč. služby 135,00
205/2013 Štefan Kiss Faktúra za refundáciu nákladov 404,00
204/2013 micropix s.r.o. Obecné noviny – výstupy 510,-
203/2013 AVE Bratislava s.r.o. služby v odpadovom hospodárstve 2.468,74
202/2013 Slovak Telekom, a.s. telekom.služby 52,64
201/2013 Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 96,90
200/2013 SPP, a.s. záloha za plyn 1.440,-
199/2013 RANET systems Bratislava s.r.o. popl.za internet 15,06
198/2013 ZSE Energia, a.s. elektrina 182,34
197/2013 Ruman František vývoz odpadovej vody – FO štadión 43,42
196/2013 ZSE Energia, a.s. elektrina 1.171,52
195/2013 GL, s.r.o. nákup PHL 459,48
194/2013 Kódexpress, s.r.o. Kompeteencie a úlohy územnej samosprávy 2. 142,23
193/2013 DAISY-elektro spol. s r.o. elektroinštal.materiál 47,84
192/2013 DAISY-ELEKTRO, spol.s r.o. práce s plošinou 96,-
191/2013 Verjnoprosp.služby, p.o. vývoz odpadu s kont. 110,45
190/2013 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. výstupy z tlačiarne 164,94
189/2013 Mesto Galanta náklady na činnosť SÚ 3.Q/2013 477,60
188/2013 Dokumenta, a.s. popl.za licenciu soft.ADMIS 33,05
187/2013 BINS s.r.o. plastové nádoby na odpad 390,-
186/2013 JUDr.Peter Peružek právne služby 144,-
185/2013 ANTO CAR s.r.o. suroviny na akciu FO-Varenie guláša- 107,52
184/2013 VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 1.658,24
183/2013 ZsVS, a.s. vodné 173,96
182/2013 RNDr.Vladimír Pargáč PC služby 93,-
181/2013 AVE Bratislava s.r.o. odvoz komun.odpadu 2989,32
180/2013 KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. uloženie komunálneho odpadu 27,48
179/2013 GL,s.r.o. nákup PHL 324,84
178/2013 RANET systems Bratislava s.r.o. mes.popl.za internet 15,06
177/2013 Dezider Kálozi zmrzlina na Deň detí 40,26
176/2013 Slovak Telekom, a.s. telef.poplatky 97,22
175/2013 Slovak Telekom,a.s. telef.poplatky 54,37
174/2013 Simex-Agro spol. s r.o. materiál-prevádzkáreň 676,95
173/2013 ZSE Energia, a.s. elektrina 8,52
172/2013 ZSE Energia, a.s. elektrina 182,34
171/2013 ZSE Energia, a.s. elektrina 1.171,52
170/2013 CARRIER COMPANY s.r.o. čistiace prostriedky 49,97
169/2013 SPP, a.s. záloha za plyn 1.440,-
168/2013 BIDELNICA, s.r.o. oprava miestnych komunikácií 525,64
167/2013 ZSE Energia, a.s. elektrina 32,99
166/2013 DAISY-ELEKTRO, spol.s r.o. práce s plošinou 96,-
165/2013 DAISY-elektro spol.s r.o. ekektroinštal.materiál 94,28
164/2013 Eduard Szolga výroba a montáž schodov 1200,-
163/2013 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. pravidelná platba-tlačiareň 164,94
162/2013 COOP Servis spol.s r.o. nerezový regál – ŠJ 572,66
161/2013 JUDr.Peter Peružek právne služby 144,-
160/2013 SEGA Audio, s.r.o. oprava kamerového systému 50,16
159/2013 Verejnoprospešné služby, p.o. vývoz odpadu 107,66
158/2013 Halász Bartolomej murárske práce 490,-
157/2013 ZSVS, a.s. vodné 149,84
156/2013 KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. uloženie odpadu 92,43
155/2013 SPP, a.s. záloha za plyn 1440,-
154/2013 Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky 56,94
153/2013 Slovak Telekom, a.s. telef.poplatok 96,20
152/2013 AVE Bratislava s.r.o. služby v odpadovom hosp. 2284,61
151/2013 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 8,52
150/2013 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 182,34
149/2013 ŠEVT a.s. tlačivá 17,92
148/2013 Poradca s.r.o. predplatné za odbornú literatúru 58,80
147/2013 BELLIMPEX s.r.o. Merač rýchlosti 2500,-
146/2012 FYZOKOL odčerp.vody 1296,-
145/2013 AGIL, spol.s r.o. plastové okná, vchodové dvere 3346,80
144/2013 GL,s.r.o. nákup PHL 194,05
143/2013 Verejnoprospešné služby. p.o. vývoz odpadu 43,39
142/2013 PAVLI s.r.o. PC zostava 1451,96
141/2013 CARRIER COMPANY s.r.o. čistiace prostriedky 49,82
140/2013 RANET systems Bratislava s.r.o. internet 15,06
139/2013 Verejnoprospešné služby, p.o. vývoz odpadu 43,39
138/2013 Tlačiareň PETIT poštové poukazy-tlačivá 64,-
137/2013 IVES Košice obnovenie služieb k účt.programu 265,54
136/2013 RNDr.Vladimír Pargáč IT práce s PC 133,-
135/2013 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. výstupy z tlačiarne 191,66
134/2013 Notársk úrad JUDr.Otta Szaba výmaz záložného práva 61,44
133/2013 JUDr.Peter Peružek právne služby 144,-
132/2013 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. nájom tlačiarne a výstupy 164,94
131/2013 Vydavateľstvo “Helena” predplatné a doručovanie GaŠa žurnálu 52,28
130/2013 Mesto Galanta náklady na činnosť SÚ 445,07
129/2013 Maquita s.r.o. nábytok do ZŠ v VJM 957,60
128/2013 KEMA SK, s.r.o. čistiace prostriedky k um.riadu-ŠJ 248,36
127/2013 KEMA SK, s.r.o. umývačka riadu do ŠJ 3360,-
126/2013 TIMI-INTO s.r.o. kancelárske potreby 194,97
125/2013 RANET systems Bratislava s.r.o. poplatok za internet 15,06
124/2013 KEMA SK čistiace prostriedky do umývačky r.- ŠJ 197,52
123/2013 Mesto Galanta náklady za činnosť SÚ 2Q/2013 477,60
122/2013 RONEX WORLD, s.r.o. kancelárske potreby 36,16
121/2013 Ing.Péteri Marián za audit účtovnej závierky 840,-
120/2013 Západoslov.vodár.spol., a.s. vodné 158,72
119/2013 CARRIER COMPANY s.r.o. čistiace prostriedky ŠJ 50,-
118/2013 SLOVGRAM za verejný prenos prostred. techn.zar. 2013 33,50
117/2013 AVE Bratislava s.r.o. služby v odpadovom hospodárstve 2277,79
116/2013 Miloš Mičáni BOZP_protipož.ochr. za1.Q/2013 135,-
115/2013 Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatky 104,21
114/2013 Slovak Telekom, a.s. telekom.poplatok 56,80
113/2013 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 8,52
112/2013 Kerektó T.K.O. s.r.o. uloženie komunálneho odpadu 100,76
111/2013 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 1171,52
110/2013 CBS Vydavateľstvo s.r.o. aerofoto na CD 60,-
109/2013 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 182,34
108/2013 GL, s.r.o. nákup PHL 173,95
107/2013 SPP, a.s. záloha za plyn 1440,-
106/2013 Viktor Morovič-DOM SERVIS oprava poplašného systému v KD 290,98
105/2013 Verejnoprospešné služby, p.o. vývoz odpadu 158,01
104/2013 PD Tvrdošovce Program školské ovocie pre ZŠ 9,60
103/2013 PD Tvrdošovce Program školské ovocie. jablko a j.šťava ZŠ 3,40
102/2013 PD Tvrdošovce Program školské ovocie- jablká a j.šťava MŠ 14,-
101/2013 DAISY ELEKTRO spol.s r.o. elektroinštalačný materiál 67,76
100/2013 DAISY-ELEKTRO, spol.s r.o. práca s plošinou 48,-
99/2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Poplatok za prenájom tlačiarne a výstupy 164,94
98/2013 JUDr.Peter Peružek,advokát právne služby 144,-
97/2013 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Zbierka zákonov SR 50,-
96/2013 Topset solutions s.r.o. aktual.programu 230,63
95/2013 Západoslov.vodár.spol., a.s. vodné 35,56
94/2013 RANET systems Bratislava s.r.o. predplatné za internet 15,06
93/2013 GEO-ING s.r.o. vytyčenie hranice p.č.125 k.ú.Č.Brod 480,-
92/2013 Západoslov.vodár.spol., a.s. vodné 125,70
91/2013 SPP, a.s. záloha-plyn 1440,-
90/2013 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 8,52
89/2013 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 182,34
87/2013 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 1171,52
87/2013 AVE Bratislava s.r.o. odvoz komun.odpadu 1456,01
86/2013 Peter Jurík – LISA Registracia domény ,prenájom srevera 162,53
85/2013 KÓDEXPRESS s.r.o. vyúčť. za kompet. a úlohy úz. samos. 1/2013 128,13€
84/2013 Slovenská internetová s.r.o. popl.za pohrebiska podľa lic. zml. MS070004 148,71€
83/2013 Pék arpád -PEKTRANS preprava osôb na Donovaly 552,00€
82/2013 GL s.r.o. nákup PHL 63,55€
81/2013 VAŠA Slovensko s.r.o. nákup cenín-stravné lístky 682ks 2103,68€
80/2013 TIMI-INTO s.r.o. obálky, náplň do tlačiarne 107,59€
79/2013 Hydromeliorácie, štátny podnik vyjadr. k exist.hydromelior. zar. ÚP obce 138,07€
78/2013 GEO-ING s.r.o. vyhotov. GP pre MŠ 1917,00€
77/2013 GEO-ING s.r.o. vyhotovenie GP pre novostavbu 2x8b.j. 1035,00€
76/2013 Schöne-farbe spol. s.r.o. maliarska farba-KD 80,16€
75/2013 OTP Banka potvrdenie z banky 36,00€
74/2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. vyúčt. predplatného za 2012 12,06€
73/2013 HYDRATECH s.r.o. spojovací materiál 200,53€
72/2013 RNDr. Vladimír Pargáč inštal.softw., archiv. údajov 33,00€
71/2013 JUDr. Peter Peružek právne služby 144,00€
70/2013 KONICA MINOLTA Slovakia s.r.o. prenájom tlačiarne 164,94€
69/2013 Poľnohosp.družstvo Tvrdošovce školské ovocie pre ZŠ s VJM 6,40€
68/2013 AQUAMONT spol. s.r.o. realizácia výstavby 36820,62€
67/2013 AQUAMONT spol. s.r.o. realizácia výstavby 51168,49€
66/2013 Poľnohosp. družstvo Tvrdošovce Program-školské ovocie-do MŠ 6,40€
65/2013 AVE Bratislava s.r.o. uloženie tried.komun.odpadu 1298,02€
64/2013 RANET systems Bratislava s.r.o. popl. za internet 15,06€
63/2013 SOZA popl. za verejné použitie hud. diel 14,28€
62/2013 Ruman František – vývoz odpadovej vody za vývoz a cist.odp.vody 90,82€
61/2013 ZVS a.s. vodné 124,43€
60/2013 ZSE Energia záloha za elektrinu 8,52€
59/2013 VF Project & Marketing s.r.o. za spracovanie žiadosti o nenávr. prisp. 1,20€
58/2013 TIMI-INTO s.r.o. kancelárske potreby 23,56€
57/2013 SPP záloha za plyn 1440,00€
56/2013 ZSE Energia záloha za elektrinu 1171,52€
55/2013 ZSE Energia záloha za elektrinu 182,34€
54/2013 Slovak Telekom a.s. popl. za telefón 104,63€
53/2013 Slovak Telekom a.s. poplatok za telefón 80,29€
52/2013 RNDr. Vladimír Pargáč inštal. soft., arch. údajov 53,00€
51/2013 GL s.r.o. nákup PHL 359,21€
50/2013 Konica Minolta spol. s.r.o. nájom.zar. a popl. za výstup tlač. 2012 164,94€
49/2013 SPP plyn 796,43€
48/2013 VF Project&Marketing s.r.o. za vyprac. žiad. na kultúru národn.menšín 300,00€
47/2013 Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT nákup novej kroniky 335,20€
46/2013 Prima banka Slovensko a.s. poplatok za potvrdenie z banky 6,00€
45/2013 SPP plyn 596,45€
44/2013 Konica Minolta Slovakia s.r.o. pravidelná platba za 1/2013-prenájom tlačiarne 164,94€
43/2013 BINS s.r.o. nákup plastových nádob na odpad 1032,00€
42/2013 KOMENSKY s.r.o. mes.odmena za virtuálnu knižnicu pre ZŠ 3,32€
41/2013 Centrálny deozitár cenných papierov poplatok za vedenie účtu v CD c.p. SR 157,81€
40/2013 RANET systems Bratislava s.r.o. internet-MŠ 15,06€
39/2013 Ing. Péteri Marián audit účt. závierky 840,00€
38/2013 Janette Marczibál – CONNECT kancelárske potreby 122,51€
37/2013 JUDr. Peter Peružek právne služby 144,00€
36/2013 ZSE Energia a.s. elektrina 8,52€
35/2013 ZSE Energia a.s elektrina 423,95€
34/2013 ZSE Energia a.s. elektrina 3,93
33/2013 ZSE Energia a.s elektrina 15,46€
32/2013 ZSE Energia a.s. elektrina 728,18€
31/2013 ZSE Energia a.s. elektrina 178,06€
30/2013 ZSE Energia a.s. elektrina 4,28€
29/2013 ZSE Energia a.s. vyúčt. spotrebu elektriny 43,70€
28/2013 Ernest Kollárik inštalačné práce 696,00
27/2013 Geodetický a kartograf. ústav BA poskytnutie údajov z IS katastra nehn. 27,00€
26/2013 Oto Culinka – Montážne služby údržba budovy prevádzkárne 1413,27€
25/2013 ŠEVT a.s. tlačivá-vysvedčenia do ZŠ 15,84€
24/2013 ZSE Energia a.s. vyúčt. spotrebu elektriny 69,06€
23/2013 ZSE Energia a.s. preplatok na spotrebe energ. -329,96
22/2013 ZVS a.s. vodné 304,18
21/2013 Ave Bratislava s.r.o. Odvoz tried.odpadu 1764,04€
20/2013 Mgr. Papp Ladislav – LAPPART samolepky na kuka nádoby 275,50€
19/2013 ZSE Energia vyúčtovanie spotrebu elektriny 349,85€
18/2013 Fyzokol spol. s.r.o. Váženie komun. odpadu 403,20€
17/2013 RNDr. Vladimír Pargáč Inštalácia software, archivácia údajov 33,00€
16/2013 ZSE Energia Vyúčtovanie za elektrinu 188,20€
15/2013 ZSE Energia vyúčtovanie za elektrinu 71,12€
14/2013 ZSE Energia vyúčtovanie za elektrinu 26,11
13/2013 Maquita s.r.o. DINA lavica a stolička 1017,00€
12/2013 FERROmarket spol. s.r.o. Spotrebný materiál-prevádzkáreň 188,88€
11/2013 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 92,96€
10/2013 Slovak Telekom a.s. Poplatok za telefón 71,11
9/2013 PORADCA s.r.o. Odborný mesačník PaM 54,80
8/2013 GAGA s.r.o. organizačno-administratívne práce podľa MZ 1500,00€
7/2013 KEREKTÓ TKO s.r.o. Za uloženie komun. odpadu 205,52€
6/2013 Miloš Mičáni Za služby BOZP a PO 135,00€
5/2013 GL s.r.o. Nákup PHL 307,04€
4/2013 Verejnopros. služby, príspev. organizácia Vývoz odpadu 206,98€
3/2013 INPROST s.r.o. Obecné noviny rok 2013-výtlačky 52,00€
2/2013 Mesto Galanta Náklady na činnosť SÚ IQ/2013 477,60€
1/2013 KEMA SK s.r.o. Gastronádoba do ŠJ 259,92€