Čierny Brod - Vízkelet

Harmonogramy vývozu odpadu pre rok 2021

Dátum zverejnenia: 22/12/2020

Komunálny odpad – ODPADOVÉ NÁDOBY

14.01., 28.01.,         11.02.., 25.02.,         11.03., 25.03.,         08.04., 22.04.,         06.05., 20.05.,         03.06., 17.06.,        01.07., 15.07.,         29.07., 12.08., 26.08.,         09.09., 23.09.,         07.10., 21.10.,         04.11., 18.11.,         02.12., 16.12., 30.12.

 

Separovaný odpad – PLASTY – VRECIA:

04. január,         01. február,         01. marec,         12. apríl,         10. máj,         07. jún,         05. júl,         02. august,         13. september,         11. október,         08. november,         06. december

 

Separovaný odpad – PAPIER:

11.01., 25.01.,        08.02., 22.02.,        08.03., 22.03.,        05.04., 19.04.,        03.05., 17.05., 31.05.,         14.06., 28.06.