Čierny Brod - Vízkelet

Informácia a usmernenie ku konaniu podľa § 12b zákona č. 8504/2003 Z.z. NR SR o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Dátum zverejnenia: 12/12/2017

Prílohy