Čierny Brod - Vízkelet

Koronavírus

Dátum zverejnenia: 06/03/2020

Dôležité linky:

 

Základné  pokyny pre obyvateľov pre prípad podozrenia na nákazu koronavírusom , tieto pokyny môžete zverejniť pre obyvateľov na dostupných miestach ako obecný úrad, pošta, obchod a pod.

Ďalej Vás chcem upozorniť, že nie je vo Vašej kompetencii poskytovať verejnosti  akékoľvek informácie o zdravotnom stave osôb, u ktorých bolo vyslovené podozrenie na ochorenie koronavírusom a osôb ktorých sa karanténne opatrenia týkajú, jedná sa o osobné údaje.  Ak však budete mať vedomosť, že osoby, ktorým bola nariadená karanténa tieto opatrenia nerešpektujú, upozornite ich, že môžu byť za porušenie nariadených opatrení sankcionovaní.

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, podozrivou z nákazy koronavírusom ( u ktorých ešte nebol potvrdený vírus) :

 • Zostať v domácej izolácii 14 dní od posledného kontaktu s podozrivou osobou
 • Denne sledovať svoj zdravotný stav ( výskyt príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť)
 • Zákaz sociálnych kontaktov – návštevy, návštevy miest kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí – reštaurácie, obchody, pošta a pod.
 • Zákaz cestovania
 • Nechodiť do práce, zákaz návštevy školy
 • V prípade objavenia sa príznakov ochorenia (viď hore) okamžite telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára

V prípade, že sa u podozrivej osoby potvrdí ochorenie na koronavírus, opatrenia nariaďuje RÚVZ Galanta u všetkých kontaktov chorej osoby. V takomto prípade bude RÚVZ Galanta postupovať v súčinnosti s obecným resp. mestským úradom.

Použite tieto informácie podľa vlastného uváženia. S pozdravom     MUDr. Iveta Šuleková, RÚVZ Galanta

Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!

12.03.2020

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom). Existuje možnosť využiť aj telefonické kontakty jednotlivých pobočiek, tie sú však vzhľadom na situáciu preťažené a je reálna hrozba toho, že záujemca o dávku sa nedovolá. Vyplnenie elektronického formulára na webovej stránke www.socpoist.sk dáva istotu doručenia žiadosti do pobočky. Okrem toho je možné formulár aj vytlačiť a po vyplnení odoslať do príslušnej pobočky poštou. Je zbytočné chodiť v tejto súvislosti do pobočiek, pretože osobné návštevy Sociálna poisťovňa v týchto dňoch obmedzila a doklady sa odovzdávajú do schránok pri vstupe do budov. Všetky kontakty sú zverejnené tu: Kontakty – pobočky. Formuláre nájdete tu: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné (word)

Pri kontaktovaní pobočiek Sociálnej poisťovne e-mailom boli rozšírené vstupné brány na prijímanie väčšieho množstva nových zásielok, takže na zvýšený počet záujemcov o dávky je tento spôsob dostačujúci. Je jedno, na ktorú z dvoch mailových adries danej pobočky svoju žiadosť pošlete.

Prijatie žiadosti o ošetrovné elektronickým spôsobom nepredĺži rozhodovanie o dávke.

Zároveň Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, aby pravidelne sledovali webovú stránku www.socpoist.sk, na ktorej zverejňuje aktuálne informácie s cieľom uľahčiť im vybavovanie ich záležitostí bez osobného kontaktu.

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.

2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.

3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.

4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc – telefonicky kontaktujte starostu obce.

5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára – ozvite sa mu telefonicky.

6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659€.

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení od 16.03.2020 alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie, ktoré nájdete medzi prílohami alebo na stránke Sociálnej poisťovne26032020-NP-Čestné+vyhlásenie (1). Ide v ňom o oznámenie skutočnosti potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo aj s postupom, ako ho vyplniť. Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné. Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (Ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu)

Sociálna poisťovňa upravuje od 1. apríla úradné hodiny: v stredu budú od 13.00 – 16.00h

Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2020 mení pri stále platnom stave obmedzenia pohybu verejnosti v jej priestoroch rozsah úradných hodín vo všetkých svojich pobočkách nasledovne:

 • pondelok 8.00 – 11.00 hod.
 • utorok 8.00 – 11.00 hod.
 • streda 13.00 – 16.00 hod.
 • štvrtok 8.00 – 11.00 hod.
 • piatok 8.00 – 11.00 hod.

Tento krok súvisí s úlohou krízového štábu Ministerstva vnútra SR postupovať pri vybavovaní agendy jednotne s inými úradmi. Rozšírenie úradných hodín v stredu popoludní tak umožní verejnosti vybaviť si svoje záležitosti so Sociálnou poisťovňou raz v týždni aj v popoludňajších hodinách.

 

Koronavírus a pracovné právo

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa. Informácia je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/koronavirus-a-pracovne-pravo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rokovanie zastupiteľstiev v aktuálnom období

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozornosti nasledovné https://www.zmos.sk/rokovanie-zastupitelstiev-v-aktualnom-obdobi–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie pre obce s prítomnosťou marginalizovaných komunít
Minulý týždeň MRK v spolupráci s odborníkmi a neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú rómskym komunitám, pripravili analýzu situácie a návrhy riešení, zameraných na obmedzenie šírenia sa koronavírusu v marginalizovaných komunitách. Viac informácií TU https://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=dolezite-informacie

 

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt
Informáciu o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.  Viac informácií nájdete TU https://www.zmos.sk/slovenska-posta-prijala-zasadne-kroky-na-obmedzenie-navstev-post–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy – odporúčanie pre samosprávu
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorým bola na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia sa mestám a obciam odporúča následovné, ktoré je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/postup-pri-zabezpecovani-preneseneho-vykonu-statnej-spravy-odporucanie-pre-samospravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania. Viac informácií o možnostiach online vzdelávania nájdete TU https://www.zmos.sk/koronavirus-ucitelia-a-ziaci-maju-k-dispozicii-viacero-portalov–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Fontos hivatkozások:

 

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK A COVID-19 VÍRUS TERJEDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN VÍZKELET KÖZSÉG TERÜLETÉN

Tekintettel a koronavírus terjedésével kapcsolatban kialakult helyzetre röviden tájékoztatjuk Önöket a foganasított intézkedésekről:

 • A COVID-19 víris terjedésének megakadályozása érdekében a községi hivatal előtt elhelyezett információs táblán, továbbá a község honlapján folyamatosan közzétesszük az aktuális információkat,
 • Az oktatási és egyéb közintézményekben, iskolai étkezdében fokozzuk fertőtlenítést és a higéniát elősegítő tevékenységet,
 • Az iskolai kirándulásokat töröltük,
 • Tájékoztatjuk a szülőket az esetleges intézmény bezárásokról,
 • Visszavonásig töröljük a közéség és társrendezői által szervezett minden társadalmi, kulturális és sporteseményt,
 • Felkérjük valamennyi szervezetet, hogy a község terültén tartsák be a központi válságstáb rendezvényszervezés ügyében hozott határozatát,
 • Edzések alatt és a sportlétesítmények területén fokozzuk a fertőtlenítést és higéniát elősgítő tevékenységet,
 • Visszavonásig felfüggesztjük a zárt létesítmények használati engedélyét (kultúrház, tornaterem) sport és egyéb tevékenységek céljára,
 • Felkérjük lakosainkat, hogy lehetőség szerint a községi hivatalt érintő ügyeiket elektronikus úton intézzék – telefonon, e-mailben (obecciernybrod@stonline.sk),
 • Kérjük a lakosokat, hogy tartsák be a megelőzést, szükség esetén karantént előíró rendelekezéseket, amelyeket a közegészségügyi hivatal, egészségügyi minisztérium vagy egyéb szervek elektronikus felületein találnak,
 • Javasoljuk a község területén működő vállalkozásoknak, hogy telephelyeiken fordítsanak külön figyelmet a megelőző intézkedésekre, a boltokban a bevásárló kocsik és egyéb, az ügyfelek által használt tárgyak fertőtlenítésére.

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala által kiadott fontos információk a lakosság számára:

A nyilvánosság számára, tekintettel a kezdődő influenzajárványra is, a megelőzést elősegítő javaslatok, amelyek hatásosak cseppfertőzéses megbetegedéseknél, mint amilyen a COVID-19 típusú koronavírus is:

 • gyakori kézmosás szappannal és melegvízzel, legalább 20 másodparecig. Ha nincs kéznél szappan és víz, használjon alkoholos fertőtlenítőt,
 • ne érintse meg a szemet, szájat, orrot, köhögéskor, tüsszentéskor az orrot és a szájat fedjük el egyszerhasználatos papírzsebkendővel, amit azonnal dobjunk el,
 • kerülje a közeli kontaktust nátha vagy influenza tüneteket mutató személyekkel,
 • tartson legalább egy méter távolságot köhögő, tüsszögő egyénektől,
 • betegség esetén telefonon konzultáljon orvosával, aki meghatározza a kezelés módját,
 • lehetőleg külön szobában tartózkodjon betegsége ideje alatt,
 • ügyeljen a felületek fertőtlenítésére otthonában,
 • védő- és szájmaszk viselése a fertőző beteg, vagy a közvetelen közelében tartózkodó számára ajánlott,
 • A Szlovák Köztársaság területén átmeneti vagy állandó lakhellyel rendelekző, az országban több mint 90 nap óta tartózkodó vagy dolgozó személy, aki 2020.03.10. után a Kínai Népköztársaságból, a Kóreai Köztársaságból, az Iráni Iszlám Kösztársaságból vagy az Olasz Köztársaságból Szlovákiába rendelet alapján e tényt azonnal kötelezően be kell jelentenie telefonon vagy elektronikus úton körzetei orvosának, gyerekorvosának, vagy az ellátásával megbízott személynek.
 • A 355/2007 Tt. törvény § 12 2. bekezdés f) pontja alapján az illetékes orvos a fentebb felsorolt országokból visszatérő személyek és a velük egy háztartásban lévők számára 14 napos karatént rendel el,
 • A 355/2007 Tt. törvény § 48 4. bekezdés d) pontja alapján a természetes és jogi személyek számára tilos tömgrendezvények, kulturális, sport- és egyéb események megrendezése.

Rendelkezések koronavírussal fertőzött személlyel egy háztartásban élő személyek számára:

 • karatém a fertőzött személlyel történt utolsó találkozás után legalább 14 napig,
 • naponta figyelni az egészségügyi állapotot (tünetek megjelenése: láz, köhögés, légszomj)
 • tilos a személyes érintkezés másokkal – látogatás, azon helyek látogatása, ahol nagyszámú ember csoportosulhat – éttermek, boltok, posta, stb.
 • tilos az utazás,
 • munkábajárárás, iskolalátogatás tilos,
 • a fentebb felsorolt tünetek megjelenése esetén telefonon keresse meg körzeti orovosát.

Ha az illetőnél beigazolódik a koronavírus-fertőzés, a Galántai Regionionális Közegészségügyi Hivatal felülvizsgálja az érintettel korábban kapcsolatba került személyeket. Ezeknél az eseteknél a közegészségügyi hivatal igénybe veheti a helyi községi hivatal segítségét.

 

Tekintettel a Szlovák Köztársaság járványügyi helyzetére, sürgetjük önöket, hogy szigorúan kövessék a jóváhagyott óvintézkedéseket a vírus terjedésének lelassítására.

1. Minimalizálják a másokkal való érintkezést ebben az időszakban, kerüljék az embercsoportokat és tartsák be a következetes személyes higiéniát, azaz alaposan mossanak kezet szappannal.

2. Ha nagyszámú emberrel kell egy környezetben lenniük – például élelmiszerüzletben, munkában, vagy tömegközlekedéssel utazva – hordjanak védőmaszkot. Ennek hiányában tegyenek egy kendőt, sálat vagy anyagdarabot, amely az orrukat és a szájukat is takarja.

3. Ebben az időszakban ne látogassák meg feleslegesen a nagyszüleiket az unokákkal, vagy személyesen.

4. Ha van tudomásuk egy magányos emberről, akinek segítségre lehet szüksége – hívják telefonon a községi vagy városi hivatalt.

5. Csak vészhelyzet esetén látogassák meg háziorvosukat. Előzetesen mindig hívják a rendelőt telefonon.

6. Azok, akik a közegészségügyi hivatal döntése alapján kötelező karanténban vannak, kötelesek betartani azt. A karantén megszegése esetén az elkövető 1659 € bírságot kaphat.

MUDr. Iveta Šuleková, RÚVZ Galanta

Prílohy