Čierny Brod - Vízkelet

Obecný rozhlas

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijalo „Opatrenia pre všetky úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR, cieľom ktorých je predísť šíreniu coronavírusu.“ Z uvedeného dôvodu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta žiada svojich klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie pri vchode do úradu. Bližšie informácie získate na web stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, web stránke obce a na vývesných tabuliach obce.

A Munka-, Szociális és Családügyi Központ  “Rendelkezéseket fogadott el a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalaira vonatkozóan, amelyek célja a koronavírus terjedésének megakadályozása.”
Ezen okból kifolyólag a Galántai Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalai arra kéri ügyfeleit, hogy fontolják meg a hivatalban tett személyes látogatást, és az ügyintézésre használják az elektronikus és telefonos kapcsolattartást.
Ha az ügyfél úgy dönt, hogy az írásbeli dokumentumokat személyesen kézbesíti, a hivatal azokat a bejáratnál lévő recepción veszi át.
Minden további információ megtalálható a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal weboldalán, az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláin.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vážení občania!!

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie pre SR, ktorého cieľom je predísť šíreniu vírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere, Obecný úrad v Čiernom Brode prijal opatrenie, že od 16.3.2020 do odvolania bude  pre verejnosť otvorený iba  počas doobedňajších hodín. Žiadame Vás, aby ste na obecný úrad chodili vybavovať len nevyhnutné záležitosti, medzi ktoré nepatrí napr. overovanie podpisov a listín.

Prosíme občanov, aby obmedzili osobnú návštevu obecného úradu len na nevyhnutné úkony a aby sa snažili vybaviť si agendu telefonicky (031/7848191, 031/7020754,031/7020755), mailom (obecciernybrod@stonline.sk), alebo poštou (vhadzujte písomnosti do poštovej schránky obecného úradu)!

O ďalšom postupe Vás budeme i naďalej priebežne informovať.

 

Tisztelt Lakosság!

A szlovák kormány rendelete értelmében, melynek célja a koronavírus terjedésének megelőzése, Vízkelet Község polgármestere elrendelte, hogy a helyi községi hivatal 2020. március 16-tól egészen visszavonásig csupán a délelőtti órákban lesz nyitva a nyilvánosság számára. Kérünk mindenkit, hogy a községi hivatalt csak nagyon sürgős esetben, halaszthatatlan  ügyek intézése ügyében látogassák, melyek közé nem tartozik pl. az aláírás és okirat hitelesítés.

► Kérjük Önöket, legyenek tekintettel a megelőzés érdekében hozott rendeletekre, és ha nem feltétlenül szükséges, ne látogassák a hivatalokat, használják ki az elektronikus kommunikációs formákat, a kinyomtatott kérvényeiket a községi hivatal kapuján elhelyezett postaládába dobják.

A további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.


Oznamujeme veriacim, že dňa 16.5.2020 o 10:00 hod. sa koná svätá omša pri kaplnke v Hegyi.

 

Tudatjuk a hívőkkel, hogy 2020.5.16-án 10:00 órai kezdettel szentmise lesz a Hegyi Kápolna előtt.

_____________________________________________________________________________________________________________________