Čierny Brod - Vízkelet

Obecný rozhlas

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijalo „Opatrenia pre všetky úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR, cieľom ktorých je predísť šíreniu coronavírusu.“ Z uvedeného dôvodu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta žiada svojich klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie pri vchode do úradu. Bližšie informácie získate na web stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, web stránke obce a na vývesných tabuliach obce.

A Munka-, Szociális és Családügyi Központ  “Rendelkezéseket fogadott el a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalaira vonatkozóan, amelyek célja a koronavírus terjedésének megakadályozása.”
Ezen okból kifolyólag a Galántai Munka-, Szociális és Családügyi Hivatalai arra kéri ügyfeleit, hogy fontolják meg a hivatalban tett személyes látogatást, és az ügyintézésre használják az elektronikus és telefonos kapcsolattartást.
Ha az ügyfél úgy dönt, hogy az írásbeli dokumentumokat személyesen kézbesíti, a hivatal azokat a bejáratnál lévő recepción veszi át.
Minden további információ megtalálható a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal weboldalán, az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláin.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vážení občania!!

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie pre SR, ktorého cieľom je predísť šíreniu vírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere, Obecný úrad v Čiernom Brode prijal opatrenie, že od 16.3.2020 do konca mesiaca marec bude  pre verejnosť otvorená iba  počas doobedňajších hodín. Žiadame Vás, aby ste na obecný úrad chodili vybavovať len nevyhnutné záležitosti, medzi ktoré nepatrí napr. overovanie podpisov a listín.

► Z tohto dôvodu sa i platenie poplatku za komunálny odpad, príp. iné poplatky v hotovosti sú pozastavené do odvolania.

► Plné odpadové nádoby budú vyprázdnené aj napriek tomu, že na ne nebudú nalepené nové nálepky za rok 2020.

► Ďalej oznamujeme, že sa rušia do odvolania všetky verejné aj súkromné podujatia v kultúrnom dome.

► Žiadame Vás o rešpektovanie opatrenia a prosíme, ak to nie je  naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrad, využite možnosti elektronického vybavovania, Vaše žiadosti vhadzujte do poštovej schránky obecného úradu, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

O ďalšom postupe Vás budeme i naďalej priebežne informovať.

 

Tisztelt Lakosság!

A szlovák kormány rendelete értelmében, melynek célja a koronavírus terjedésének megelőzése, Vízkelet Község polgármestere elrendelte, hogy a helyi községi hivatal 2020. március 16-tól egészen március végéig csupán a délelőtti órákban lesz nyitva a nyilvánosság számára. Kérünk mindenkit, hogy a községi hivatalt csak nagyon sürgős esetben, halaszthatatlan  ügyek intézése ügyében látogassák, melyek közé nem tartozik pl. az aláírás és okirat hitelesítés.

► Ezért a szemétdíj utáni illeték, illetve más illetékek kézpénzben történő befizetése meghatározaltan idore halasztódik.

► A kukákat annak ellnére is kiürítik, ha nincs ráragasztva a 2020-ra szóló matrica.

► Továbbá tudatjuk, hogy visszavonásig a kultúrházban semmilyen program nem kerül  megrendezésre.

► Kérjük Önöket, legyenek tekintettel a megelőzés érdekében hozott rendeletekre, és ha nem feltétlenül szükséges, ne látogassák a hivatalokat, használják ki az elektronikus kommunikációs formákat, a kinyomtatott kérvényeiket a községi hivatal kapuján elhelyezett postaládába dobják.

A további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.


Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom, že od 2. apríla budú odčítať stavy elektromerov. Žiadajú občanov, aby pracovníkom spoločnosti umožnili prístup k elektromerom, alebo uviesť číslo a stav elektromeru na dobre viditeľné miesto, napr. bránu . Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.

 

A Nyugatszlovákiai Elektromos Művek értesíti a lakosságot, hogy április 2-tól kezdik a villanyórák leolvasását községünkben.  Kérik a lakosokat, hogy tegyék lehetővé számukra a villanyórákhoz való hozzáférést, vagy tegyék ki a villanyóra állását és számát jól látható helyre, pl. a kapura.  Együttműködésüket előre is köszönik.


Západoslovenská vodárenská spoločnosť  oznamuje obyvateľom, že od 2. apríla sa bude konať odčítanie stavu vodomerov. Žiadajú občanov, aby stav vodomeru nahlásili do konca apríla na nasledovné telefónne číslo: 0911 044 610. Pracovníci spoločnosti vopred ďakujú za spoluprácu.

 

A Nyugatszlovákiai Vízművek értesíti a lakosságot, hogy április 2-tól fog történni a vízórák leolvasása.  Kérik a lakosokat, hogy április végéig legyenek szívesek bejelenteni a vízórák állását a következő telefonszámon: 0911 044 610. Együttműködésüket előre is köszönik.