Čierny Brod - Vízkelet

Objednávky 2012 – 2011

38 Carrier Company, s.r.o. čistiace prostriedky pre MŠ 70,-€
37 Ing.Renáta Zálešáková vyhotovenie znaleckého posudku na rodinný dom , súp.č.5 .
36 Vadaš s.r.o. obedy a občerstvenia pre účastníkov výletu .
35 ASTAS s.r.o. Galanta Učebné pomôcky pre MŠ 100,-€
34. Carrier Company, s.r.o. Čierny Brod objednávka na čistiace prostriedky pre ŠJ ZŠ 50,- €
32. Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava objednávka na stravné lístky II.Q.2012 1731,24 €
31. ASTAS s.r.o. Galanta prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 300,-€
30. Carrier Company, s.r.o. Čierny brod čistiace prostriedky pre MŠ Čierny Brod 50,-€
29. EduWork, s.r.o. SNP 754/3, Senica Objednávka na 5 ks reproduktory- MR 209,50
28. PÉK ARPAD, PEKTRANS, Čierny Brod objednávka na prepravu osôb na Donovaly 0
27. RNDr. Zoltán Varjú, Komárno hydrogeol.posudok na stavbu náj. byt. domy ČB 0
26. RNDr. Zoltán Varju, Komárno hydrogeol. posudok na stavbu: Náj.é bytové domy ČB 0
25. Slovenská pošta, a.s. Obj. tlačív pošt. poukážok na účet č. 1755044751 0
24 Slovenská pošta, a.s. obj. tlačív pošt. poukážok predtlačené na č.ú.17420132 0
23. GEO-ING.s.r.o. Galanta polohopis a odčlen.parc. 1543,80
22. Gastro servis škrabka zemiakov cca 1000,-€
21. Carrier Company, s.r.o. čistiace prostriedky pre ŠJ ZŠ 50,- €
20. Štátna ochrana prírody SR Vypracovanie vyjadrenia k projektu Zberný dvor 66,38 €
19. EURO-Exklusive spol.s.r.o. odborná prehliadka 155,-€
18. Carrier Company,s.r.o. čistiace prostr.ŠJ MŠ 50,-€
17. ASTAS, s.r.o. výchovn.vzdel.potreby 0
16. Emil Čonka, Žilina prvky na detské ihrisko 3.936,-€
15. Mgr. Ján Kolek javisko s montážou 0
14. Culinka-Montážne služby oprava kotla v budove TJ 40,-€
13. AGIL, s.r.o. Čierna Voda vchodové dvere 698,84€
12. Carrier Company, s.r.o. Čierny Brod čistiace prostriedky pre MŠ 50,- €
11. BINS, Michal Kuna,Nitra objednávka na kukanádoby 0
10. EKOTOALETY, s.r.o. Senec Objednávka na dni 1.7. a 2.7.2011 0
9. GEO-ING, s.r.o. Galanta vytýčenie pozemkov odčlenenie p.č. 592,- € a 362,50 €
8. OLYMP-Jozef Šmrhola darčekové a reprezentačné predmety 1.903,-€
7. Culinka Oto, Montážne služby oprava vodovodnej prípojky v cintoríne Heď 50,- €
6. ASTAS, s.r.o. Galanta učebné pomôcky pre MŠ Čierny Brod 228,-€
5. Carrier Company,s.r.o. čistiace prostr. ŠJ ZŠ 50,00
4. Carrier Company,s.r.o. čistiace prostr.ŠJ MŠ 50,00
3. Culinka-Montážne služby oprava plynového zásobníka vody 38,40
2. CARRIER COMPANY, s.r.o. čistiace prostriedky pre MŠ 50,00
1. Kürtösy Marian montáž nábytku, prep. a ost. práce na príkaz starostu 600,00