Čierny Brod - Vízkelet

Odčítanie stavu plynomerov-Gázórák leolvasása

Dátum zverejnenia: 31/05/2021

Slovenský plynárenský priemysel oznamuje obyvateľom, že od 1. júna do 4. júna bude prebiehať odčítanie stavu plynomerov. Odčítanie bude vykonávať jedine pracovníčka miestnej pošty. Pracovníčka miestnej pošty žiada občanov, aby jej umožnili bezproblémový prístup k plynomerom v priebehu tohto týždňa.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.

 

A Szlovák Gázművek értesítik a lakosságot, hogy június 1-e és június 4-e között kerül sor a  gázórák leolvasására.  A leolvasással egyedül a helyi postahivatal alkalmazottja van megbízva. A megbízott személy kéri a lakosságot, hogy tegyék neki lehetővé a gázórákhoz való hozzáférést a hét folyamán.

Együttműködésüket előre is köszönjük.