Čierny Brod - Vízkelet

Ostatné kontakty

Lýdia Prágaiová – Pokladňa, registratúra, korešpondencia (sťažnosti, oznámenia, výrub drevín, výherné prístroje, povolenia – kultúrne podujatie, lunapark, trhovisko), Osvedčovanie listín a podpisov na listinách, referentka CO, ostatné administratívne práce
kontakt: pragaiova@ciernybrod.sk
tel.: 031/7020755

Nikoleta Uhrovičová – evidencia obyvateľstva, správa miestnych daní a poplatkov, rozhodnutia o určení a zrušení súpisného čísla, potvrdenia, osvedčovanie listín a podpisov na listinách
kontakt: uhrovicova@ciernybrod.sk
tel.: 031/7848191

Mária Juhosová –  vedenie účtovníctva, Matričný úrad

kontakt: juhosova@ciernybrod.sk
tel.: 031/7020754

Monika Juhászová – mzdy a personalistika, pohrebisko, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálne služby, hmotná núdza, administrácia webovej stránky
kontakt: juhaszova@ciernybrod.sk
tel.: 031/7020755

Michael Bittera – Stavebný úrad
kontakt: bittera.stavebnyurad@gmail.com
tel.: 0905838640

Ing. Pavel Nagy – starosta obce
kontakt: starosta@ciernybrod.sk

e-mail obec: obecciernybrod@ciernybrod.sk