Čierny Brod - Vízkelet

Oznámenie – Értesítés

Dátum zverejnenia: 29/07/2021
Milí rodičia,
Vzhľadom k tomu, že od 1.8.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o dotáciách/ menia sa aj pravidlá pre poskytovanie “dotovanej stravy”.
Nárok na dotáciu vo výške 1,30 €/deň budú mať len:
– deti v hmotnej núdzi,
– rodina žijúca do výšky životného minima (potvrdenia o posúdení príjmu o životnom minime),
– deti bez nároku na daňový bonus, kde obom rodičom nevzniká nárok na daňový bonus – dokladom je Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa bližšie informácie nájdete na nasledovných stránkach :
Kedves szülők,
2021. augusztus 1-jén érvénybe lép a Munkaügyi Minsztérium 544/2010 módosított törvénye, ami kimondja, hogy az a gyermek / diák igényelhet állami támogatást az iskolai étkeztetésre, aminek az összege 1,30€ ebédenként, akinek a gyermeke olyan háztartásban él, ahol:
– igénylik az anyagi szükséghelyzetet / „hmotná núdza“-t – igazolást kell kérni a munkaügyi hivataltól
– a háztartás bevétele nem haladja meg a létminimumot (životné minimum) – igazolást kell kérni a munkaügyi hivataltól
– a szülők / törvényes képviselők egyike sem ígényli az adóbónuszt, vagy nem jogosult az adóbónuszra – becsületbeli nyilatkozatra lesz szükség – Čestné vyhlásenie
Bővebb információkat itt találhatnak :