Čierny Brod - Vízkelet

Oznámenie-Értesítés

Dátum zverejnenia: 14/06/2021

Vážený občania,

Regionálna komora veterinárnych lekárov v Galante Vám oznamuje, že dňa 17.06.2021 vo štvrtok v čase od 17:30 do 18:15 hod. vykoná vakcináciu psov proti besnote v priestoroch pred kultúrnym domom. Vakcinujú sa zvieratá staršie ako 3 mesiace. Cena vakcinácie jedného zvieraťa je 5 €.

 

Tisztelt lakosok,

A galántai állatorvosok regionális szövetsége értesíti a lakosságot, hogy 2021.június.17-én (csütörtök) délután 17:30 órától 18:15 óráig veszettség ellen fogja oltani a kutyákat a helyi kultúrház előtti parkolón. Oltani a 3 hónapnál idősebb kutyákat kell. Egy védőoltás ára 5 €.