Čierny Brod - Vízkelet

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania

Dátum zverejnenia: 16/10/2018