Čierny Brod - Vízkelet

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ramona Abrahámová, Ramona Abrahámová, Ronald Ábrahám

Dátum zverejnenia: 26/03/2021