Čierny Brod - Vízkelet

Poplatky za odpad 2021 / Háztartási hulladék utáni illeték 2021

Dátum zverejnenia: 10/02/2021

Oznamujeme obyvateľom že od 15.-ho februára bude možné zaplatiť poplatok za komunálny odpad za rok 2021. Výška poplatku je 23,00 eur za jednu osobu za celý rok,  a 11,50 eur za prvý polrok. Poplatok môžete uhradiť osobne na Obecnom úrade, šekom alebo prevodom. Vo všetkých prípadoch je potrebné telefonicky sa objednať na Obecný úrad, kvôli prevzatiu Rozhodnutia a nálepky na smetnú nádobu. Zdôrazňujeme, že telefonické objednanie je dôležité, aby sme predišli zhromažďovaniu sa.

Tel: 031/78 48 191

Értesítjük a lakosságot, hogy február 15-étől lehet befizetni a háztartási hulladék utáni illetéket a 2021-es évre. Az illeték összege 1 személyre 1 évre 23,00 euró, fél évre 11,50 euró. Az illetéket be lehet fizetni személyesen a községi hivatalban, csekken vagy átutalással. Minden esetben szükséges telefonon időpontot kérni a községi hivataltól a határozat és a matricák átvétele miatt. Hangsúlyozzuk, hogy a telefonos időpont kérés fontos, hogy elkerüljük a gyülekezést.

Tel: 031/78 48 191