Čierny Brod - Vízkelet

Zástupca starostu – Poslanci

Zástupca starostu obce Čierny Brod – volebné obdobie 2014-2018

Štefan Horváth

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Čierny Brod – volebné obdobie 2014 – 2018

Prílohy