Čierny Brod - Vízkelet

Pracovná ponuka

Dátum zverejnenia: 16/07/2019

Pracovné miesto už je obsadené.

 

Učiteľ pre predprimárne vzdelanie  – Učiteľ MŠ

Obec Čierny Brod príjme do pracovného pomeru učiteľa alebo učiteľku do materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Čiernom Brode na  plný úväzok. Termín nástupu: 1.9.2019.

Požiadavky na uchádzača:

– ukončená stredná pedagogická škola s maturitou

– bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– ovládanie štátneho jazyka a jazyka vyučovania

– zdravotná spôsobilosť

– skúsenosti s deťmi, prax. vítaná

– skúsenosti s prácou v oblasti školstva sú vítané

– kladný vzťah k deťom

– flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť, rešpektovanie pravidiel, tímová práca

Znalosť práce na PC :

– word, excel, poverpoint – bežný užívateľ

Plat: 678,50 Brutto

Ďaľšie informácie  na tel.č. 031/7020755

Životopisy, žiadosti o prijatie do zamestnania so súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte na: Obec Čierny Brod, Čierny Brod 1, 92508