Čierny Brod - Vízkelet

Pracovná ponuka

Dátum zverejnenia: 15/05/2019

Základná škola Čierny Brod, okres Galanta, príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2019. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy. Ukončené adaptačné vzdelávanie je výhodou. Platové podmienky : od 759,- eur (podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov). Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu: zsciernybrod@stonline.sk. Tel. 031/7848245