Čierny Brod - Vízkelet

Pracovné ponuky

Dátum zverejnenia: 02/12/2019

Upratovačka do MŠ

Obec Čierny Brod príjme do pracovného pomeru upratovačku do Materskej školy – Óvoda v Čiernom Brode na zastupovanie dlhodobo chorého. Termín nástupu: dohodou. Ponúkaný plat je podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tj. min. 520 Eur. Žiadosť so životopisom posielajte na Obecný úrad Čierny Brod.

 

Upratovačka/doručovateľka na obecný úrad a do kultúrneho domu

Obec Čierny Brod príjme do pracovného pomeru upratovačku/doručovateľku na obecný úrad a do kultúrneho domu v ČB na zastupovanie pracovníčky na materskej a rodičovskej dovolenke. Termín nástupu: dohodou. Ponúkaný plat je podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tj. min. 520 Eur. Žiadosť so životopisom posielajte na Obecný úrad Čierny Brod.