Čierny Brod - Vízkelet

Prerušenie dodávky elektriny – 29.04.2021 – Az elektromos áram szüneteltetése

Dátum zverejnenia: 22/04/2021

Prílohy