Čierny Brod - Vízkelet

Prerušenie dodávky elektriny – Az elektromos áram szüneteltetése

Dátum zverejnenia: 02/02/2020

Prílohy