Čierny Brod - Vízkelet

Príroda

Nadmorská výška v strede obce je 118 m n. m. a v chotári 117 – 118 m. n m. Čierny Brod leží v Podunajskej nížine na nive Dudváhu, ktorý preteká obcou. Chotár je odlesnená rovina s lužnými, prípadne lužnými černozemnými pôdami.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1.časť