Čierny Brod - Vízkelet

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Dátum zverejnenia: 23/04/2020

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod” sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk, www. minv.sk