Čierny Brod - Vízkelet

Projekty EÚ

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Projekt “Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod” sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk, www. minv.sk  

Materská škôlka – prístavba k školskej jedálni