Čierny Brod - Vízkelet

Straty a nálezy

V sobotu 22.9. večer sa v Čiernom Brode (č. domu 463) stratil 2-ročný kocúr, ktorý počúva na meno Miško. Je zaočkovaný, kastrovaný, prítulný, ľudí sa nebojí. Majiteľ nálezcovi ponúka finančnú odmenu 20€. Informácie na tel. číslo 0905 366 784.