Čierny Brod - Vízkelet

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Dátum zverejnenia: 11/07/2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čiernom Brode

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

 

 

Počet obyvateľov obce Čierny Brod: 1633

Aktuálny počet voličov: 1365

Počet domácností: 650

 

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 169 bod (6) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018

vymenúva

pani  Máriu Juhosovú

tel.: 031/70 20 754

e-mail: juhosova@ciernybrod.sk

sídlo: Obec Čierny Brod, 905 08  Čierny Brod č. 1

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

obecciernybrod@stonline.sk

 

Vzory tlačív pre kandidátov:

http://www.minv.sk/?oso18_vzory3