Čierny Brod - Vízkelet

ZMENA – VÁLTOZÁS

Dátum zverejnenia: 28/04/2021

ZMENA

Oznamujeme obyvateľom, že podľa Uznesenia vlády č. 215 s účinnosťou od 29. apríla 2021 sa žiaci a rodičia nebudú musieť preukazovať v školách negatívnym testom. A z toho dôvodu sa ruší sobotné testovanie v kultúrnom dome v Čiernom Brode. Obyvatelia, ktorí test potrebujú sa môžu dať otestovať v Mostovej.

 

VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kormány 215. számú határozat alapján áprílis 29-i hatállyal a tanulóknak és a szülőknek nem kell negatív teszttel igazolniuk magukat az iskolákban. Ebből kifolyólag a vízkeleti kultúrházban a tesztelés most hétvégén elmarad. Azok a lakosok, akiknek tesztre van szükségük, Hidaskürtre mehetnek teszteltetni.