Čierny Brod - Vízkelet

Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu mesta Galanta

Dátum zverejnenia: 12/07/2019