Čierny Brod - Vízkelet

Zmeny a doplnky č. 5/2018 Územného plánu obce – mesta Galanta

Dátum zverejnenia: 29/06/2018