Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 7.3.2022.

Komunálny odpad Plasty
Január
3
13
27
Február
10
14
24
Marec
10
14
24
Apríl
7
11
21
Máj
5
9
19
Jún
2
6
16
30
Júl
4
14
28
August
1
11
25
September
8
12
22
Október
6
10
20
November
3
7
17
December
1
5
15
29

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.