Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 4.1.2024.

Bio-odpad Komunálny odpad Plasty
Január
9
11
15
25
Február
6
8
12
22
Marec
5
7
11
19
21
Apríl
2
4
8
16
18
Máj
2
6
14
16
28
30
Jún
3
11
13
25
27
Júl
1
9
11
23
25
August
6
8
12
20
22
September
3
5
9
17
19
Október
1
3
7
15
17
29
31
November
4
12
14
28
December
2
10
12
26

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju, zvyšky chleba a pečiva. Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.