Ugrás a tartalomra

Oznámenie-Miestne dane a poplatky/ Értesítés-Helyi adók és illetékek

Közzétéve 10.1.2023.

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Obecný úrad v Čiernom Brode touto cestou informuje obyvateľov, že nálepky nalepené na odpadové nádoby z roku 2022 sú platné do konca februára 2023. Výška poplatku za komunálny odpad v roku 2023 je 33,- eur za jednu osobu za celý rok a 16,50 eur za prvý polrok. O možnosti začať platiť poplatky za rok 2023 Vás budeme informovať.

Okrem toho, v prípade, že si niekto chce uplatniť nárok za odpustenie poplatku za odpad za rok 2023 z dôvodu, že sa na území obce Čierny Brod nezdržiava, svoju žiadosť spolu s dokumentmi alebo potvrdeniami treba predložiť do 31. januára tohto roka.

Nakoniec občania, ktorý v minulom roku kúpili, predali, zdedili nehnuteľnosť, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, alebo nastali iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností upozorňujeme na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára.

A vízkeleti községi hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy a szemétkukákra ragasztott 2022-es évre szóló matricák 2023. február végéig érvényesek. A kommunális szeméthulladék utáni illeték összege 2023-ban 33 euró 1 személyre egy évre,  és 16 euró 50 cent félévre. A 2023-as évre kiszabott illetékek befizetésének lehetőségéről még értesíteni fogjuk a lakosokat.

Ezen kívül tudatjuk, hogy amennyiben valaki 2023-ban igényelni szeretné a szeméthulladék utáni illeték befizetése alól való felmentést, az okból hogy az év folyamán nem tartózkodik Vízkeleten, akkor a kérvényt a szükséges dokumentumokkal, igazolásokkal január 31-ig adja le.

Valamint figyelmeztettjük a lakosokat, akik a tavalyi évben ingatlant vásároltak, adtak el, esetleg örököltek, vagy akiknek építkezési engedély vagy kolaudációs határozat lett kiadva, esetleg bármilyen más változás történt az ingatlannal kapcsolatban, ami hatással lehet az ingatlanadó kiróvására, hogy ne feledkezzenek meg adóbevallási kötelességükről január 31-ig.