Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vízkelet.

Felirat

Összeg az ÁFÁ-ból

Közzétett

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 04/2022 – TJ Čierny Brod

9.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 9.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó TJ Čierny Brod

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 31822622

Mellékletek

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: 669/2022 – Blchová Tünde

3.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 1.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Blchová Tünde

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ID: 2022/2NNP – Štefan Kiss-Kiss Club

3.8.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 3.8.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Štefan Kiss-Kiss Club

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 40567923

Mellékletek

Zmluva o dodávke plynu-Prevádzková budova obecného úradu

ID: SPP č. 4 – Slovenský plynárenský priemysel

29.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 28.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 35815256

Mellékletek

Zmluva o dodávke plynu-Obecný úrad

ID: SPP č. 3 – Slovenský plynárenský priemysel

29.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 28.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Slovenský plynárenský priemysel

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 35815256

Mellékletek

Zmluva o dodávke plynu-Materská škola

ID: SPP č. 2 – Slovenský plynárenský priemysel

29.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 28.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 35815256

Mellékletek

Zmluva o dodávke plynu-Kultúrny dom

ID: SPP č. 1 – Slovenský plynárenský priemysel

29.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 28.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 35815256

Mellékletek

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ID: 2022/1NNP – Kádárová Melinda

27.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 27.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Kádárová Melinda

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Kúpna zmluva

ID: 2022/2KZ – Nagy Zsolt

22.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 22.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Nagy Zsolt

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

ID: 2022/1UN – Annamária Sláviková

22.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 31.5.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Annamária Sláviková

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO

Mellékletek

Darovacia zmluva

ID: 125/2022 – Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky

22.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 8.3.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó Slovenská republika-Štatistický úrad Slovenskej republiky

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 00166197

Mellékletek

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 03/2022 – ZO Csemadok

21.7.2022

Hatálybalépés

Vége a hatékonyság

Aláírás dátuma 21.7.2022

Összeg az ÁFÁ-ból

ÁFA kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Vállalkozó ZO Csemadok

Vállalkozó - Rezidencia

Vállalkozó - IČO 001777170076

Mellékletek