Kötelező nyilvánosságra hozatal

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vízkelet.

Cím

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

Közzétett

Zmluva o poskytnutí sponzorského peňažného daru

ID: ZPSP2/2022 – Tomáš Gregorovics

2.12.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 2.12.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Tomáš Gregorovics

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o dielo

ID: 2022/4ZD – AQUAMONT spol. s.r.o.

23.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 23.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító AQUAMONT spol. s.r.o.

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 31105696

Mellékletek

Zmluva o nájme

ID: ZON1/2022 – Ing. Glavanič Jozef

16.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 1.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Ing. Glavanič Jozef

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Dohoda o krátkodobom prenájme obradnej miestnosti cintorína o zapožičaní katafalku

ID: 6/2022 – Zuzana Vencelová

9.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 7.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Zuzana Vencelová

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

ID: 2022/3UN – Richard Zsidó

9.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Richard Zsidó, Kinga Zsidó

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

ID: 2022/2UN – Diana Ürgeová

9.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Diana Ürgeová

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: 2022/3NNP – Szabolcs Boros

9.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 9.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Szabolcs Boros

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ID: 9410278196 – ZSE Energia

8.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 7.11.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító ZSE Energia, a.s.

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 36677281

Mellékletek

Zmluva o nájme bytu – Richard Zsidó, Kinga Zsidó

ID: 2022/4NB – Zsidó Richard

2.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Zsidó Richard, manž, Kinga Zsidó

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o nájme bytu – Diana Ürgeová

ID: 2022/3NB – Ürgeová Diana

2.11.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 31.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Ürgeová Diana

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Dodatok č. 1 k Autorskej zmluve o vytvorení diela a o poskytnutí licencie

ID: 3D/2022 – PhDr. László Bukovszky

17.10.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 15.10.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító PhDr. László Bukovszky

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO

Mellékletek

Zmluva o poskytnutý podpory

ID: 2022/1ZPP – Slovenská agentúra životného prostredia

5.10.2022

Hatálybalépés

Hatályosság ideje lejárt

Aláírás dátuma 27.9.2022

Összeg az ÁFÁ, DPH -val

DPH kulcs DPH 20%

Vevő Önkormányzat Vízkelet

Vevő - Cím Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Vevő - ÁFA-azonosító 00305880

Beszállító Slovenská agentúra životného prostredia

Beszállító - székhely

Beszállító - IČO 00626031

Mellékletek