Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vízkelet.

Felirat

Közzétett

Určenie volebných okrskov a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

22.7.2022

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 vytvára v obci Čierny Brod

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom 1 pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to:

sobášnu sieň v budove obecného úradu,

adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia

22.7.2022

Mellékletek

Leírás

E-MAILOVA ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

obecciernybrod@ciernybrod.sk

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 vymenúva:

Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová

Tel: 031/78 48 191

e-mail: uhrovicova@ciernybrod.sk

sídlo: Obec Čierny Brod, 925 08 Čierny Brod 1