Straty a nálezy

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Našiel sa kľúč od motorového vozidla na detskom ihrisku pred základnou školou. Momentálne sa nachádza na obecnom úrade, kde si ho majiteľ môže prevziať.

A tartalom készítése folyamatban van.

Közzétett 1. április 2022.
Módosítás nélkül .