Návrh o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania

Közzétett
30. november 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
30. november 2022 − 15. december 2022
Kategória

Mellékletek