Ugrás a tartalomra

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča / Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába – Tájékoztató a választópolgár részére

Közzétett
12. június 2023
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
12. június 2023 − 11. július 2023
Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR 

Mellékletek