Preskočiť na obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča / Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába – Tájékoztató a választópolgár részére

Zverejnené
12. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. júna 2023 − 11. júla 2023
Kategória

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR 

Prílohy