Ugrás a tartalomra

Informácia – Špeciálny spôsob hlasovania pri spojených voľbách dňa 29. októbra 2022

Közzétett
21. október 2022
Közzétéve a hivatali hirdetőtáblán
21. október 2022 − 29. október 2022
Kategória

Informácia – Špeciálny spôsob hlasovania pri spojených voľbách dňa 29. októbra 2022


Oprávnený volič (ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti) podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi Miestnej volebnej komisie v Čiernom Brode sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovania je možné najskôr v pondelok, 24. októbra 2022. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, v piatok 28. októbra 2022 možno podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Čiernom Brode:
Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová
t.č.: 031/ 78 48 191

Mellékletek