Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Čierny Brod.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

ID: 2022/1Z – KOMENSKY

27.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ KOMENSKY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 43908977

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení mliečných výrobkov zo dňa 04.09.2017

ID: 2D/2022 – Organika s.r.o.

22.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Organika s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 44555156

Prílohy

Dodatok č.1-Kúpna zmluva

ID: 1D/2022 – Nagy Zsolt

7.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Nagy Zsolt

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o krátkodobom prenájme obradnej miestnosti cintorína o zapožičaní katafalku

ID: 5/2022 – Edita Nagyová

6.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Edita Nagyová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2022/1ZD – Centaury Plus s. r. o.

6.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Centaury Plus s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 44654073

Prílohy

Nájomná zmluva

ID: 2022/1NZ – Delta stone

6.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Delta stone, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36272850

Prílohy

Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny

ID: 310059/2022 – Pow-en a.s.

30.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Pow-en a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 43860125

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: 04/2022 – TJ Čierny Brod

9.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ TJ Čierny Brod

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31822622

Prílohy

Zmluva o nájme hrobového miesta

ID: 669/2022 – Blchová Tünde

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Blchová Tünde

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ID: 2022/2NNP – Štefan Kiss-Kiss Club

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Štefan Kiss-Kiss Club

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 40567923

Prílohy

Zmluva o dodávke plynu-Prevádzková budova obecného úradu

ID: SPP č. 4 – Slovenský plynárenský priemysel

29.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Zmluva o dodávke plynu-Obecný úrad

ID: SPP č. 3 – Slovenský plynárenský priemysel

29.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Čierny Brod

Objednávateľ - Sídlo Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod

Objednávateľ - IČO 00305880

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy