Ugrás a tartalomra

Voľby

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vízkelet.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Prenosná urna na požiadanie

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. O prenosnú urnu treba požiadať Obecný úrad v Čiernom Brode na nasledovnom telefónnom čísle: 031 / 78 48 191. Prenosnú urnu môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v našej obci.

Mozgóurna igénylése

Az a szavazópolgár, aki komoly okok miatt, elsősorban az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy felkeresse a szavazóhelyiséget, mozgóurnát kérhet a Vízkelet-i Községi Hivataltól a következő telefonszámon: 031 / 78 48 191. Fontos tudnivaló, hogy csak a községünkben állandó lakhelyre bejelentkezett polgárok kérhetnek mozgóurnát.

Mellékletek

Leírás

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

A Szlovák köztársaság elnökének választása 2024

Oznámenie

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na e-mailovú adresu:

uhrovicova@ciernybrod.sk

Értesítés

Szavazói igazolványt az alábbi e-mail címen lehet kérvényezni:

uhrovicova@ciernybrod.sk

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Čierny Brod, RNDr., Ing. Roland Kubík podľa § 8 ods. 1

zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

vytvára v obci Čierny Brod

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom  1

pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to:

sobášnu sieň v budove obecného úradu,

adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.

Mellékletek

Leírás

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024

a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.