Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Čierny Brod.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

A Szlovák köztársaság elnökének választása 2024

Oznámenie

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na e-mailovú adresu:

uhrovicova@ciernybrod.sk

Értesítés

Szavazói igazolványt az alábbi e-mail címen lehet kérvényezni:

uhrovicova@ciernybrod.sk

Prílohy

Popis

Starosta obce Čierny Brod, RNDr., Ing. Roland Kubík podľa § 8 ods. 1

zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

vytvára v obci Čierny Brod

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom  1

pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to:

sobášnu sieň v budove obecného úradu,

adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024

a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.